روش فعال سازی Ping در سرور ویندوز

برای فعال کردن پینگ در سرور با سیستم‌عامل Microsoft Windows مراحل زیر را طی نمایید:
  1. ابتدا به بخش تنظیمات Windows Firewall در کنترل‌پنل سیستم‌عامل بروید.
  2. در سمت چپ پنجره Windows Firewall، بر روی گزینه Advance Securityکلیک نمایید تا به پنجره‌یWindows Firewall with Advance Securityهدایت شوید. در ویندوز سرورهای ۲۰۰۸ به بعد شما می‌توانید در بخش جستجوی منوی Start عبارتFirewallرا تایپ نموده و مستقیم به پنجره‌یWindows Firewall with Advance Securityبروید.
  3. بر روی گزینه‌یInbound Rulesدر سمت راست این پنجره کلیک کنید.
  4. حال برای تعریفRule جدیددر سمت چپ پنجره‌یWindows Firewall with Advance Security، بخشAction، بر روی گزینه‌یNew Ruleکلیک کنید. پنجرهNew Inbound Rule Wizardبرای شما باز خواهد شد.
  5. از بین گزینه‌های این صفحه، گزینه‌یCustomرا انتخاب و بر روی کلیدNextکلیک نمایید.
  6. در پنجره‌ی جدید تنظیمات را تغییر ندهید و تنها بر روی کلیدNextکلیک کنید.
  7. در پنجره بعد Protocol type را بر روی ICMPv4 تنظیم و بر روی کلیدNextکلیک کنید.
  8. تنظیمات سه پنجره بعد را تغییر ندهید و تنها بر روی کلیدNextهر پنجره که هدایت می‌شوید، کلیک کنید.
  9. برایRuleیک نام دلخواه در بخش Name مشخص و بر رویکلیدFinishکلیک کنید.

دقت داشته باشید کهRuleشما حتما فعال (Enabale) باشد، برای این منظور از بخش میانی پنجره‌یWindows Firewall with Advance Securityبر رویRuleکلیک راست، و گزینه‌ی Enable Rule کلیک نمایید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

بازگردانی بکآپ دیتابیس با پسوند bck‎

امکان بازگردانی بکآپ دیتابیس در ویندوز با پسوند bck در نسخه های قدیمی sql (نسخه قبل تر از 2012)...