ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مشاهده دامنه ها از دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.net
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
.org
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.biz
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
.info
54,500 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.asia
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.me
222,000 تومان
1 سال
222,000 تومان
1 سال
222,000 تومان
1 سال
.club
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.co
389,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
.academy
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
.cafe
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
.clinic
789,000 تومان
1 سال
789,000 تومان
1 سال
789,000 تومان
1 سال
.tech
213,000 تومان
1 سال
213,000 تومان
1 سال
213,000 تومان
1 سال
.us
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.name
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن هاست

از طرح های میزبانی وب دیدن کنید

پیشنهاد ویژه هاست

پکیج ها را بررسی کن

انتقال دامنه به ویراهاست

انتقال و تمدید یکساله دامنه*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains