هاست اقتصادی SSD

طرح اول
 • 500 مگابایت فضا
 • دارد هارد SSD
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • بدون محدودیت Park Domain
 • بدون محدودیت Sub Domain
 • 1 عدد تعداد سایت قابل راه اندازی
 • آلمان محل سرور
طرح دوم
 • 1 گیگابایت فضا
 • دارد هارد SSD
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • بدون محدودیت Park Domain
 • بدون محدودیت Sub Domain
 • 1 عدد تعداد سایت قابل راه اندازی
 • آلمان محل سرور
طرح سوم
 • 2 گیگابایت فضا
 • دارد هارد SSD
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • بدون محدودیت Park Domain
 • بدون محدودیت Sub Domain
 • 1 عدد تعداد سایت قابل راه اندازی
 • آلمان محل سرور
طرح چهارم
 • 4 گیگابایت فضا
 • دارد هارد SSD
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم عامل
 • بدون محدودیت Park Domain
 • بدون محدودیت Sub Domain
 • 1 عدد تعداد سایت قابل راه اندازی
 • آلمان محل سرور